«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

پشتیبانی و توسعه درگاه جامع سازمان فناوری اطلاعات ایران


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2260
4,200,000,000 ریال
کلان
دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ماده 24
شرکت سپانو داده پارس
-

مباحث اجرایی

1399/07/01
1399/07/01
1400/06/31
در حال اجرا