«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

توسعه و مدیریت پست الکترونیکی احراز هویت شده بومی و یکپارچگی ان با دیگر سامانه های پیام ایران


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2264
32,000,000,000 ریال
کلان
معاونت دولت الکترونیک

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

تک گزینه‌ای
فرسب
-

مباحث اجرایی

1399/12/27
1399/12/27
1400/12/26
در حال اجرا