«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

خدمات مشاوره در زمینه حسابهای مالی سازمان


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2026
1,800,000,000 ریال
متوسط
اداره کل امور مالی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ماده 24
موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه
-

مباحث اجرایی

1397/04/20
1397/04/20
1398/04/19
در حال اجرا