«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

ارائه خدمات پخش مستقیم رویدادهای فناوری اطلاعات و نوآوری


اطلاعات قرارداد

20 هفته
2161
2,000,000,000 ریال
کلان
دفتر رئیس سازمان

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

تک گزینه‌ای
ابر آروان
-

مباحث اجرایی

1398/02/30
1398/02/30
1398/08/20
در حال اجرا