«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

اخذ خدمات پشتیبانی نرم افزار آرشیو اسناد


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2172
240,000,000 ریال
جزئی
دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

تک گزینه‌ای
شرکت مهندسی آیندگان ویرا نرم افزار (آی وین)
-

مباحث اجرایی

1398/08/15
1398/08/15
1399/08/14
در حال اجرا