«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خرید باتری UPS و سیستم کنترل اعلام و اطفاء برای مراکز داده دولت الکترونیک


اطلاعات قرارداد

1 ماه
2336
30,348,400,000 ریال
کلان
معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

پلاتین ایران
-

مباحث اجرایی

1400/04/28
1400/04/28
1400/05/28
مفاصا حساب