«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
جواد موحد
معاون دولت الکترونیکی
02188115996
تلفن
-
ایمیل