«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

profile card
فرهاد سنجری فرد
مدیرکل دفتر همکاری های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه
02188791253
تلفن
-
ایمیل