«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
دکتر محمد خوانساری
معاون وزیر و رئیس سازمان
-
تلفن
m.khansari@ito.gov.ir
ایمیل