«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
قاسم عسلی
مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و امور بین الملل
02188115987
تلفن
-
ایمیل