«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

profile card
امیر قدیری
مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و امور بین الملل
02188498402
تلفن
-
ایمیل