«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
هادی ملکی پرست
مدیرکل توسعه خدمات شما
02188115940
تلفن
-
ایمیل