«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
مجید فولادیان
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی
02188498333
تلفن
-
ایمیل