«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
سعید جهانی
مدیر کل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات
02188498397
تلفن
-
ایمیل