«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
محمود خالقی
معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
02188115917
تلفن
-
ایمیل