«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
مازیار مباشری
مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی
02188386305
تلفن
-
ایمیل