«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
حامد منکرسی
معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات
02188115998
تلفن
-
ایمیل