«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

profile card
مهران شیرازی
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد
02188498421
تلفن
-
ایمیل