«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
حسین ملک
معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی
02188386293
تلفن
-
ایمیل