«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
بیتا کیامهر
مدیرکل نظام مدیریت و امنیت اطلاعات
02188115969
تلفن
-
ایمیل