«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

profile card
حمیدرضا هادی پور
مشاور رییس سازمان
-
تلفن
-
ایمیل