«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

profile card
امیر ناظمی اشنی
معاون وزیر و رئیس سازمان
02188498401
تلفن
-
ایمیل