«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

profile card
شهره ناصری
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی
02188498378
تلفن
-
ایمیل