«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

profile card
شاهین جعفرپور
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی
02188498386
تلفن
-
ایمیل