«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

پشتیبانی سیستم یکپارچه مالی، اداری وتدارکاتی


اطلاعات قرارداد

روز
2344
600,000,000 ریال
متوسط
معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

استعلام
شرکت دانش حسیب ایرانیان
-

مباحث اجرایی

1400/08/15
1400/08/15
1401/08/15
در حال اجرا