«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

به روزرسانی و شارژ سیستم اعلام و اطفای حریق مراکز داده


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
99/13
فراخوان
فنی
فراخوان عمومی
به روزرسانی و شارژ سیستم اعلام و اطفای حریق مراکز داده
-
0
3
-
-