«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

انتخاب سرمایه‌گذار به منظور بهینه سازی، بهره‌برداری و انتقال مرکز داده استان چهارمحال و بختیاری


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
98/8
فراخوان
فنی
1399/02/07
تجارت
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-