«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

انتخاب سرمایه‌گذار به منظور ایجاد، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منطقه‌ی یک


اطلاعات مناقصه

سازمان فناوری اطلاعات ایران
-
98/1
فراخوان
فنی
1398/10/28
فناوران
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-