«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای در سال جاری


اهمیت شفافیت بودجه، در سلامت سازمان‌ها و پیشگیری از فساد بر کسی پوشیده نیست و برای دستیابی به آن باید ساختار و عملکرد یک سازمان،‌ تصمیمات سیاست‌گذاری مالی، حساب‌های بخش عمومی و پیش‌بینی‌های مالی در دسترس عموم قرار گیرد و زیرساخت‌های مشارکت فراهم و اقدامات و بسترهای لازم برای پاسخگویی در قبال بودجه مهیا شود. سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف شفاف‌سازی بودجه در سازمان خود، تصمیم به انتشار گزارشات مالی و عملکردی و همچنین لوایح بودجه مرتبط با خود دارد که به مرور زمان در این بخش تکمیل و بروزرسانی خواهد شد.