«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

تکمیل،ویژه سازی،خدمات مشاوره و پشتیبانی دوسالانه سامانه جامع مدیریت پروژه


اطلاعات قرارداد

24 ماه
2179
2,971,200,000 ریال
کلان
دفتر برنامه ريزي و نظارت راهبردي

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ماده 24
شرکت سیستم های اطلاعاتی مدیریت یکپارچه سما(سامیکس)
-

مباحث اجرایی

1398/09/01
1398/09/01
1400/08/30
در حال اجرا