«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خدمات مشاوره در زمینه حسابهای مال سازمان(جاری و تملک)


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2273
1,350,000,000 ریال
کلان
معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

مناقصه
004N9EC22300034
موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه
-

مباحث اجرایی

1400/03/25
1400/03/25
1401/03/25
در حال اجرا