«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

تکمیل و توسعه نرم افزار جامع خدمات و محصولات افتا


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2272
8,500,000,000 ریال
کلان
معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

فن آوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن
-

مباحث اجرایی

1400/02/13
1400/02/13
1401/02/12
در حال اجرا