«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

پشتیبانی سیستم یکپارچه مالی، اداری وتدارکاتی


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2288
1,365,360,000 ریال
متوسط
معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران
سجاد فلاح
مشاور رییس سازمان
دکتر محمد خوانساری
معاون وزیر و رئیس سازمان

اطلاعات پیمانکار

مشاوره
00839EC22300043
شرکت همکاران سیستم
-

مباحث اجرایی

1401/04/01
1400/04/01
1400/12/29
خاتمه یافته