«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خرید لایسنس و پشتیبانی ویروس پادویش


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2190
1,383,628,000 ریال
متوسط
معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

تک گزینه‌ای
ویرا ارتباط پارس پویا
-

مباحث اجرایی

1398/11/01
1398/11/01
1399/11/01
در حال اجرا