«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

پشتیبانی و نگهداری رایانه ای سازمان


اطلاعات قرارداد

6 ماه
2171
1,300,000,000 ریال
متوسط
دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

استعلام
شرکت مهندسی طرح توسعه آراد
-

مباحث اجرایی

1398/07/01
1398/07/01
1398/12/29
در حال اجرا