«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه پیام ایران


اطلاعات قرارداد

24 ماه
2261
4,180,000,000 ریال
کلان
معاونت دولت الکترونیک

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

ماده 24
شرکت سپانو داده پارس
-

مباحث اجرایی

1399/11/01
1399/11/01
1400/10/30
در حال اجرا