«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

خدمات پشتیبانی و نگهداری درگاه جامع فناوری اطلاعات ایران


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2029
2,250,000,000 ریال
متوسط
مرکز برنامه ریزی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

استعلام
داده پرداز پویای شریف
-

مباحث اجرایی

1397/04/20
1397/04/20
1398/04/20
در حال اجرا