«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار ایمیل چاپار سازمان فناوری اطلاعات ایران


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2339
540,000,000 ریال
متوسط
دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

تک گزینه‌ای
004N9EC22300180
فرسب
-

مباحث اجرایی

1400/05/05
1400/05/05
1401/05/05
در حال اجرا