«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

بهینه سازی سامانه ایران نوآفرین


اطلاعات قرارداد

10 ماه
2235
4,450,000,000 ریال
کلان
-

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

مشاوره
004N9EC22900228
شرکت صنایع یاس ارغوانی
-

مباحث اجرایی

1400/03/25
1400/03/25
1401/01/25
در حال اجرا