«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

پشتیبانی سیستم یکپارچه مالی، اداری و تدارکاتی


اطلاعات قرارداد

12 ماه
2344
600,000,000 ریال
متوسط
معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

شرکت دانش حسیب ایرانیان
-

مباحث اجرایی

-
-
-
در حال اجرا