«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

رصد فضای برنامک های اندروید


اطلاعات قرارداد

3 ماه
2176
6,000,000,000 ریال
کلان
معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات

اطلاعات کارفرما

سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات پیمانکار

تک گزینه‌ای
روناش
-

مباحث اجرایی

1398/10/08
1398/10/08
1399/01/07
مفاصا حساب