«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

معاونت دولت الکترونیک


شرح وظایف

 1. تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز حوزه دولت الکترونیک جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
 2. بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط.
 3. تدوین دستورالعملها و ضوابط فنی ایجاد، توسعه و پایش دولت الکترونیک.
 4. انجام بررسی‌های اقتصادی و تحلیل آن به منظور جلب توسعه سرمایه‌‎گذاری و مشارکت بخش غیردولتی در حوزه دولت الکترونیکی.
 5. تدوین مدل‌های اقتصادی، تجاری و کسب‌وکار خدمات الکترونیکی.
 6. داوری در حوزه فناوری اطلاعات جهت رفع اختلاف‌های احتمالی بین طرف‌های دعوی در موارد غیرقضایی.
 7. تدوین استانداردهای روابط بین ذی‌نفعان، مشتریان، شهروندان، بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان مرتبط با هر یک از خدمات الکترونیکی.
 8. پشتیبانی محتوایی پنجره واحد توسعه‌ی خدمات الکترونیکی و یکپارچه‌سازی ارایه‌ی خدمات الکترونیکی در کشور با همکاری معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بر اساس دستورالعمل‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
 9. حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و خدمات عمومی الکترونیکی.
 10. ارایه خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات.
 11. فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به خدمات الکترونیکی.
 12. همکاری با مجامع بین‌الملل مرتبط و حضور در اجلاس‌های مرتبط.

دفاتر زیر مجموعه

 1. تدوین دستورالعملها و ضوابط فنی ایجاد، توسعه و پایش دولت الکترونیک.
 2. ارایه خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات.
 3. فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به خدمات الکترونیکی.