«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی


شرح وظایف

  1. نظارت مستمر بر امور عقد قرارداد ها و مناقصات – سفارشات – تدارکات – ثبت اموال و بطور کلی انجام تعهدات مالی در حدود اعتبار مصوب با هماهنگی لازم با مدیریت ارشد سازمان.
  2. بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و اخذ مجوزهای استخدامی از مراجع ذیربط.
  3. اجرای کلیه امور اداری ، ارائه تسهیلات رفاهی و استخدامی کارکنان.
  4. بررسی و تعیین، اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان
  5. صدور دستور پرداخت هزینه ها و تامین نقدینگی.
  6. تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه، صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی و تنظیم و تحلیلهای لازم مالی بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی مذکور.
  7. تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان برای دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین بودجه های عملیاتی و نظارت بر درآمدها و هزینه های سازمان.

دفاتر زیر مجموعه

  1. اداره کل مالی و ذیحسابی
  2. اداره کل منابع انسانی
  3. اداره کل تدارکاتی و امور پشتیبانی