«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

انجمن شرکت های صنعت پخش ایران

احکام پرسنلیامیر ناظمی اشنی

معاون وزیر و رئیس سازمان

تلفن: 02188498401


حمیدرضا هادی پور

مشاور رییس سازمان


محمد جعفر نعناکار

مدیر کل دفتر حقوقی

تلفن: 02188498417


شهره ناصری

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تلفن: 02188498378


حسین ملک

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

تلفن: 02188386293


امیر قدیری

مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 02188498402


مهران شیرازی

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد

تلفن: 02188498421


سجاد فلاح

عضو هیئت عامل

تلفن: 02188498406


سعید جهانی

مدیر کل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن: 02188498397


محمد تسلیمی

رئیس مرکز ماهر

تلفن: 02188115947


محمدمهدی اشرف پور

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

تلفن: 02188388286


فرهاد سنجری فرد

مدیرکل دفتر همکاری های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه

تلفن: 02188791253


سید سروش قاضی نوری

معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات

تلفن: 02188498414  • افرادی که در این لیست احکام پرسنلیشان منتشر شده افرادی هستند مدیران سازمانی می باشند  که رضایت خود را مبنی بر انتشار احکام پرسنلی اعلام داشته اند.
  • اطلاعات ثبت شده در این قسمت مربوط به احکام پرسنلی افراد بوده و اطلاعات نظیر اضافه کار ، خدمات رفاهی و حق مسکن در این احکام لحاظ نشده اند.
  • میزان متوسط دریافتی ماهانه مدیران سازمان نهایتا سه تا چهار برابر ارقام  اعلام شده میباشد . اطلاعات دقیق میزان دریافتی افراد به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.