«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

احکام پرسنلیدکتر محمد خوانساری

معاون وزیر و رئیس سازمان


سید علی فیروزآبادی

عضو هیئت عامل

تلفن: 88498407


محمدرضا عطاردی

عضو هیئت عامل

تلفن: 02188498405


احسان کشتکاری

عضو هیئت عامل

تلفن: 02188498404


مهدی صرامی

عضو هیئت عامل

تلفن: 02188498406


سید اسمعیل میرزاد

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

تلفن: 02188498413


علی یعقوبی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

تلفن: 02188386286


جواد موحد

معاون دولت الکترونیکی

تلفن: 02188115996


محمود خالقی دخت

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

تلفن: 02188115917


حامد منکرسی

معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات

تلفن: 02188115998


محمد سلگی

مدیر کل تدارکاتی و پشتیبانی

تلفن: 02188498387


قاسم عسلی

مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 02188115987


علیقلی گنجی

مدیرکل دفتر حقوقی

تلفن: 02188115860


بیتا کیامهر

سرپرست دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن: 02188115393


مجید کردی

مدیرکل حراست

تلفن: 02188498423


مهران شیرازی

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد

تلفن: 02188498421


احسان طالبی بنیزی

مدیرکل دفتر همکاری های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه

تلفن: 02188791253


سعید سلیمانی

مدیرکل توسعه راهبردها و سیاستها

تلفن: 02188386307


ابراهیم سالار عابدی

مدیرکل طرح و توسعه شما

تلفن: 02188114388


هادی ملکی پرست

مدیرکل اعتباربخشی و صدور پروانه فعالیت


مجید فولادیان

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی

تلفن: 02188498333


مازیار مباشری

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی

تلفن: 02188386305


امیرحسین بروجردیان

مدیرکل مدیریت و توسعه نرم افزارهای بومی آزاد/ متن باز

تلفن: 02188115889


امین گلستانی

مدیرکل نظام مدیریت و امنیت اطلاعات

تلفن: 02188115969  • افرادی که در این لیست احکام پرسنلیشان منتشر شده افرادی هستند مدیران سازمانی می باشند  که رضایت خود را مبنی بر انتشار احکام پرسنلی اعلام داشته اند.
  • اطلاعات ثبت شده در این قسمت مربوط به احکام پرسنلی افراد بوده و اطلاعات نظیر اضافه کار ، خدمات رفاهی و حق مسکن در این احکام لحاظ نشده اند.
  • میزان متوسط دریافتی ماهانه مدیران سازمان نهایتادو تا سه برابر  ارقام  اعلام شده میباشد .