«سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران»

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران

احکام پرسنلیدکتر محمد خوانساری

معاون وزیر و رئیس سازمان


قاسم عسلی

مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و امور بین الملل

تلفن: 02188115987


سجاد فلاح

عضو هیئت عامل

تلفن: 02188498406


حسین ملک

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

تلفن: 02188386293


جواد موحد

معاون دولت الکترونیکی

تلفن: 02188115996


مهران شیرازی

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد

تلفن: 02188498421


حامد منکرسی

معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات

تلفن: 02188115998


سعید جهانی

مدیر کل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن: 02188498397


شهروز سالاریان

مدیرکل دفتر حقوقی

تلفن: 02188115860


محمد تسلیمی

مشاور رییس سازمان

تلفن: 02188115858


سید علی فیروزآبادی

عضو هیئت عامل

تلفن: 88498407


محمود خالقی

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

تلفن: 02188115917


فرهاد سنجری فرد

مدیرکل دفتر همکاری های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه

تلفن: 02188791253


شاهین جعفرپور

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی

تلفن: 02188498386


مجید فولادیان

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی

تلفن: 02188498333


هادی ملکی پرست

مدیرکل توسعه خدمات شما

تلفن: 02188115940


مازیار مباشری

مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی

تلفن: 02188386305


امیرحسین بروجردیان

مدیرکل مدیریت و توسعه نرم افزارهای بومی آزاد/ متن باز

تلفن: 02188115889


سعید سلیمانی

مدیرکل توسعه راهبردها و سیاستها

تلفن: 02188386307


بیتا کیامهر

مدیرکل نظام مدیریت و امنیت اطلاعات

تلفن: 02188115969  • افرادی که در این لیست احکام پرسنلیشان منتشر شده افرادی هستند مدیران سازمانی می باشند  که رضایت خود را مبنی بر انتشار احکام پرسنلی اعلام داشته اند.
  • اطلاعات ثبت شده در این قسمت مربوط به احکام پرسنلی افراد بوده و اطلاعات نظیر اضافه کار ، خدمات رفاهی و حق مسکن در این احکام لحاظ نشده اند.
  • میزان متوسط دریافتی ماهانه مدیران سازمان نهایتادو تا سه برابر  ارقام  اعلام شده میباشد .